Brahegatan 26, 114 37 Stockholm
px_grey
  Startsidan  |  Kontakt  |  Formulär  |  Historik  |  Dataskyddspolicy px_grey

Stipendier för gymnasiestudier eller motsvarande

Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2018-19 till behövande unga som studerar vid gymnasium eller motsvarande.

Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat och god närvaro. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.

Stipendium utdelas för ett läsår i sänder. Den som tilldelats stipendium har nästa år företräde framför nya sökande, så länge villkoren för att få stipendium i övrigt är uppfyllda.

Ansökan skall göras på särskilt formulär och sändas till Axel och Sofia Alms Stiftelse, Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, under tiden 15 september-15 oktober 2018. Formuläret kan hämtas här fr.o.m. den 1 september 2018 eller från samma dag beställas hos stiftelsens expedition, tel. 08-662 55 70.

Till ansökan skall bifogas senaste skolbetyg (vårterminsbetyget), personbevis för studier, studieintyg från skolan och kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.

Ansökan som inte är fullständig i dessa avseenden lämnas utan åtgärd.

Beslut om tilldelning av stipendium lämnas i brev under den adress som angetts i ansökan före slutet av mars 2019.

Så används våra cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. 18 §) skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om 1) att webbplatsen innehåller cookies, 2) vad dessa cookies används till och 3) hur cookies kan undvikas. Axel och Sofia Alms Stiftelse har cookies på sin webbplats. Våra cookies används uteslutande av tekniska orsaker och lagrar ingen information om användaren. Du kan förhindra att dessa används genom ställa in din webbläsare så att den inte tillåter cookies.
 

almsstiftelse@comhem.se
Senast ändrad: 2018-08-22

px_white