Axel och Sofia Alms Stiftelse

Brahegatan 26, 4 tr, 114 37 Stockholm

Axel och Sofia Alms Stiftelses dataskydds­policy

För stipendieverksamheten

Axel och Sofia Alms Stiftelse, org.nr 802000-1239, Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

Stiftelsen ger stipendier till ungdomar för studier på gymnasienivå eller motsvarande. Stiftelsen samlar in och behandlar de personuppgifter som framgår i ansökningsblanketten med bilagor för att kunna bedöma ansökningen och besluta om stipendiering. Detta är laglig grund för behandlingen. Uppgifterna gallras ut efter tre år, den samlade tiden för godkända gymnasiestudier, med undantag för de uppgifter som enligt lag måste bevaras längre (i allmänhet sju år). Om ansökan avslås gallras den ut efter högst ett år.

Personuppgifterna lämnas inte ut till någon annan utöver vad som behövs för att kunna betala ut beviljade stipendier (namn, kontonummer).

Den som är registrerad har rätt att när som helst dels få reda på vilka personuppgifter som finns behandlade, dels få rättelse av uppgifter som den registrerade med fog anser felaktiga, dels få personuppgifterna utplånade. Men utplånas personuppgifterna kan ansökan inte behandlas.

Kontaktuppgifter till stiftelsen framgår av fliken Kontakt på denna webbplats.

För hyresgäster

Axel och Sofia Alms Stiftelse, org.nr 802000-1239, Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter framgår av fliken Kontakt på denna webbplats.

Stiftelsens fastighet förvaltas av Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, org.nr 559115-1740, Box 17143, 104 62 Stockholm, som är personuppgiftsbiträde. Dess dataskyddspolicy framgår på webbplatsen einarmattsson.se.

Axel och Sofia Alms Stiftelses dataskyddspolicy som PDF

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. 18 §) skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om 1) att webbplatsen innehåller cookies, 2) vad dessa cookies används till och 3) hur cookies kan undvikas. Axel och Sofia Alms Stiftelse har cookies på sin webbplats. Våra cookies används uteslutande av tekniska orsaker och lagrar ingen information om användaren. Du kan förhindra att dessa används genom ställa in din webbläsare så att den inte tillåter cookies.